Gmina Mełgiew -melgiew.pl, urząd, gmina, mełgiew, lubelskie, powiat, świdnicki. :: Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów
Dzisiaj jest: Środa, 27 maja 2020r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września 2016 r. można składać wnioski

o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew, - posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

- spełniający następujące warunki:

 1. Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej wzorowej oceny
  z zachowania
  na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
  1. w klasach IV-VI szkół podstawowych - co najmniej 5,50
  2. w gimnazjach - co najmniej 5,30
  3. w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 5,00
 2. Warunki dodatkowe:
  1. jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  2. jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  3. jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 1. dyrektorzy szkół i placówek,
 2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 3. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku (zał. nr 2 do Uchwały do pobrania poniżej) w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
(pok. nr 001) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - kopia świadectwa, dyplomy itp.,
 2. zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
 3. opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów. Druk wniosku oraz tekst uchwały znajdują się poniżej.
Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów, którzy legitymują się wysokimi wynikami
w nauce, oraz bardzo dobrym zachowaniem lub wysokimi osiągnięciami artystycznymi
i bardzo dobrym zachowaniem do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Mełgiew - Ryszarda Podlodowskiego.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XXX/217/14

Uchwała nr XXXII/226/14

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta.doc

 

 stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.