Dzisiaj jest: Sobota, 23 września 2023r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych

Odpady komunalne
 

Aktualny harmonogram odpadów z podziałem na miejscowości, znajduje się w BIP (zakładka: Wybierz sprawę do załatwienia w urzędzie > Odpady Komunalne):
📌 https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=312&p1=szczegoly&p2=1790378

Uwaga: popiół należy wystawiać we własnych workach obok pojemników na odpady – nie należy wrzucać popiołu do pojemników.

Jednorazowo z gospodarstwa domowego odebrane zostaną:

 • maksymalnie jeden worek (120 litrów) z bioodpadami;
 • maksymalnie jeden worek (120 litrów) z popiołem.

 

Informujemy, że wszystkie odpady zebrane selektywnie:

 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • papier,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • popiół,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki),

można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy  ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi czynnego w każdą środę w godz. 7:15 – 15:15 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady przekazujemy zgodnie z Regulaminem przekazywania odpadów komunalnych do PSZOK w Mełgwi

📌 Pobierz Regulamin PSZOK


 

Od 1 lutego 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mełgiew Nr XXII/176/20 z dnia 22 grudnia 2020 r., wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21 zł od jednego mieszkańca.

 

Od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mełgiew Nr XIII/99/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 18 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
 • 36 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. W związku z nowymi stawkami nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany numer rachunku odbiorcy. Jednocześnie informujemy, iż możliwe jest również dokonywanie wpłat u sołtysów.
 

 

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnych mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Zgodnie z uchwałą Nr XX/159/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 28 października 2020 r., wysokość tej ulgi wynosi 1,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę?

Należy założyć przydomowy kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, składając w Urzędzie Gminy Mełgiew deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi. Pracownicy Urzędu będą mieli możliwość sprawdzenia, czy osoba, która zadeklarowała składowanie odpadów w kompostowniku, faktycznie to robi.

 


 

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

 


 

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Gminy Mełgiew jest firma:

 • Remondis Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 6A,  21-040 Świdnik. Kontakt: (81) 751-55-16, e-mail: swidnik@remondis.pl

 


 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Gminie Mełgiew jest firma:

 • Remondis Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 6A,  21-040 Świdnik. Kontakt: (81) 751-55-16, e-mail: swidnik@remondis.pl


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy  ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi czynnego w każdą środę w godz. 7:15 – 15:15 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 


 

Podmioty odpłatnie odbierające odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych:

 • Remondis Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 6A,  21-040 Świdnik. Kontakt: (81) 751-55-16, e-mail: swidnik@remondis.pl
 • EAST-ECO Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie. Kontakt: 508-215-926, e-mail: info@easteco.pl

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mełgiew, niesegregowanych:

 • KOM-EKO S.A. Lublin, ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin
 • MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, SOK "Rokitno", Rokitno, 21-100 Lubartów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Ekoland Polska S.A., Lasy, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

 


Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mełgiew, procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.