Dzisiaj jest: Sobota, 29 lutego 2020r. Imieniny: Lecha, Lutomira
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z póź.zm./ zwołuję  XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz.10-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI zwyczajnej sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje  i  zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Mełgiew, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie gminy Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi najemcami na okres do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mełgiew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 17. Wolne wnioski
 18. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Oleszekstopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.