Dzisiaj jest: Wtorek, 14 lipca 2020r. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew,
  • posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
  • spełniający następujące warunki:
1) Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny
z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
a) w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3
b) w klasach VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum co najmniej 5,1
c) w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej – 4,8
 
2) Warunki dodatkowe:
a) jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
b) jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
c) jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) dyrektorzy szkół i placówek,
2) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
3) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku (zał. nr 2 do Uchwały do pobrania poniżej) w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
(pok. nr 001) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP http://urzadgminymelgiew/skrytka
 
 
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - kopia świadectwa, dyplomy itp.,
2) zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
3) opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest/był kandydat.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i uchwały zawierających szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów.
 
Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów, którzy legitymują się wysokimi wynikami w nauce, oraz bardzo dobrym zachowaniem do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Mełgiew - Ryszarda Podlodowskiego.


stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.