Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25 września 2023r. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych


Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opiera się polityka rozwoju Gminy. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju Gminy, jego dynamice oraz o skali potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji demograficznych, np. przedszkoli, szkół.

W Tabeli 1 zaprezentowano liczbę ludności Gminy Mełgiew w latach 2003-2007.

 

Lata
20032004 2005 2006
2007
Ogółem806281958262
8442
8608
Mężczyźni39203988
4003
4079
4185
Kobiety414242074259
4363

4423

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że dla Gminy Mełgiew charakterystyczny jest stały przyrost liczby mieszkańców, będący wynikiem napływu ludności spoza Gminy, głównie z miast. Między 2003 a 2007 rokiem liczba ludności wzrosła o 546 osób. Wśród mieszkańców przeważają kobiety. W 2007 r. wskaźnik feminizacji ukształtował się na bardzo poziomie 106 %.

Wykres 1. Porównanie liczby kobiet i mężczyzn w Gminie Mełgiew w latach 2003 - 2007.

 

 

Zmiana liczebności mieszkańców Gminy jest wynikiem zarówno procesów związanych z ruchem naturalnym, jak i z ruchem migracyjnym. Dane dotyczące ruchu naturalnego w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007 zostały zestawione w Tabeli 2.

Tabela 2. Ruch naturalny ludności wg płci w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

 

Wyszczególnienie
2003
2004
2005
2006
2007
Przyrost naturalny ogółem
3
-8
-6
-8
13
Urodzenia żywe
79
87
90
83
100
Zgony
76
95
96
91
87

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

 

W latach 2004-2007 przyrost naturalny w Gminie Mełgiew był ujemny. W 2004r. wynosił on (-8) osoby, dwa lata później (-2). Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2003r. ukształtował się na poziomie (+3), a w 2007 (+13), były to lata z wartością dodatnią.

W Tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące procesów migracyjnych w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

 

Lata
2003
2004
2005
2006
2007
Zameldowania ogółem
225
252
175
255
260
Zameldowania z miast
187
203
144
212
216
Zameldowania ze wsi38
48
30
42
44
Zameldowania z zagranicy
0
1
1
1
0
Wymeldowania ogółem
51
84
85
75
96
Wymeldowania do miast 37
55
49
41
51
Wymeldowania na wieś14
29
36
31
45
Wymeldowania za granicę
0
0
0
3
0
Bilans migracji174
168
90
180
164

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

 

Liczba ludności Gminy Mełgiew wzrasta w wyniku ruchów migracyjnych. W okresie między 2003 a 2007 rokiem do Gminy zameldowało się 1167 osób, natomiast wymeldowało się 391. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość osób zameldowanych w Gminie Mełgiew w analizowanym okresie przybyła z miasta. W wyniku migracji liczba ludności wzrosła zatem o 776 osób. 

Gmina Mełgiew należy do Gmin młodych demograficznie. Dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym.

Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mełgiew (wg Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 2002 r.  przedstawia się następująco:

 

Wykształcenie 2002
Wyższe
291
Policealne
155
Średnie razem1653
Średnie ogólnokształcące
338
Średnie zawodowe
1315
Zasadnicze zawodowe
1674
Podstawowe ukończone
2407
Niepełne podstawowe 338

 

21 % ogółu osób aktywnych legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a  35 % - podstawowym i niepełnym podstawowym, jedynie, co 30 mieszkaniec ukończył studia wyższe) stanowi zasadniczą barierę dla podejmowania zatrudnienia w licznych zlokalizowanych na terenie Gminy, Lublina i Świdnika zakładach pracy. 

Problem tworzenia warunków dla podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy wymaga pilnej interwencji ze strony samorządu lokalnego. Zmiana i ukierunkowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej na sektor usługowy, wzmagać będzie zapotrzebowanie rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów i wysokokwalifikowaną kadrę pracowników.

Gmina Mełgiew nie jest gminą samodzielną po względem ekonomicznym, część jej mieszkańców pracuje poza jej obszarem, dojeżdżając głównie do Świdnika i Lublina.

W Tabeli 5 zestawiono dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia w Gminie Mełgiew w latach 2003-2007.

 

Lata
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem770
744
774
841
832
Mężczyźni
505
475
497
549
536
Kobiety
265
269
277
292
296

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

 

Tabela 6. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Mełgiew:

 

Lata
20032004
2005
2006
2007
Ogółem
607
599
567
485
416
Mężczyźni310
296
262
218
198
Kobiety
297
303
305
267
218

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2003-2007, www.stat.gov.pl

 

Liczba ludności pracującej z roku na rok rośnie, przy jednoczesnym spadku poziomu bezrobocia. Liczba pracujących pomiędzy 2003 a 2007 rokiem powiększyła się o 62 osoby.

Wykres 2. Liczba bezrobotnych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 

 

Rosła ona wolniej niż następował spadek bezrobocia (pomiędzy 2003 a 2007 rokiem – 201 osób), co świadczy o zatrudnianiu mieszkańców poza terenem gminy.  Wśród zatrudnionych przeważają mężczyźni (w 2007 r. stanowili oni 64 % ogółu pracujących). Natomiast bezrobocie według płci rozkłada się równomiernie.stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.