Dzisiaj jest: Wtorek, 18 stycznia 2022r. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych

Informacja publiczna
Wszystkie informacje publiczne i wniosek o udostępnienie opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje publiczne"


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

 

Udostępnianie informacji na wniosek
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy).
2.    Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być ustny, pisemny lub w formie elektronicznej i nie wymaga uzasadnienia.
3.    Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie żąda się wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2)
4.    Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
5.    Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
6.    Udostępnienie informacji na wniosek następuje:
•    Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
•    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14 – dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
•    W sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku (art. 14 ust.1).

 

Opłaty
Udostępnienie informacji następuje nieodpłatnie z wyjątkiem sytuacji, w której podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazaniem we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Podmiot ten w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom (art. 15). Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa udzielenia informacji
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie za względu na jej niejawność (w szczególności ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt. 1).

 

Miejsce składania wniosku
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać w Urzędzie Gminy Mełgiew w kancelarii – parter, pokój nr 001 lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Mełgiew (adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew). Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną na adres: melgiew@melgiew.plstopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.