Dzisiaj jest: Niedziela, 26 stycznia 2020r. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Proponowany porządek obrad na VII Sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mełgiew za rok 2018.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mełgiew za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Mełgiew z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 10. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2018 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Mełgiew oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mełgiew od dnia 1 września 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Mełgiew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mełgiew od podatników będących osobami fizycznymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze  inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zbigniew Oleszekstopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.