Gmina Mełgiew -melgiew.pl, urząd, gmina, mełgiew, lubelskie, powiat, świdnicki. :: Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów
Dzisiaj jest: Wtorek, 26 stycznia 2021r. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.


O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew,
 • posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
 • spełniający następujące warunki:

 

 1. Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
  • w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3
  • w klasach VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum co najmniej 5,1
  • w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej – 4,8
 2. Warunki dodatkowe:
  • jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  • jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  • jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.


Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 1. dyrektorzy szkół i placówek,
 2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 3. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,


Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku (zał. nr 1 do Uchwały z dnia 14 sierpnia 2018 r. do pobrania poniżej) w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2,
21-007 Mełgiew (pok. nr 001, 107) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP http://urzadgminymelgiew/skrytka


Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. poświadczone przez dyrektora szkoły - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - kopia świadectwa,
 2. zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
 3. opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest/był kandydat.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i uchwały zawierających szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów. Druk wniosku oraz tekst uchwały znajdują się poniżej.

 

Pliki do pobrania:stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.