Dzisiaj jest: Czwartek, 22 października 2020r. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Proponowany porządek obrad na XII Sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Pana  Marcina Fijałkowskiego.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Jacków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/241/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 15. Przedstawienie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2018.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszekstopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.