Dzisiaj jest: Niedziela, 24 października 2021r. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2021 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mełgiew za 2020 rok.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Mełgiew za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mełgiew wotum zaufania za 2020 rok.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Mełgiew z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 13. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew za 2020 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mełgiew za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mełgiew oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mełgiew od dnia 1 września 2021 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w roku szkolnym 2021/2022.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krępcu (nr działki 129/2).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krępcu (nr działki 107/2).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi najemcami.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mełgiew.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mełgiew.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 6 kwietnia 2021 r. bez rozpatrzenia.
 31. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Mełgwi za 2020 rok.
 32. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowo-rzeczowym z wykonania tych zadań.
 33. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zakończenie obrad.

 

Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mełgiew.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszekstopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.