Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25 września 2023r. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
 

Zadanie jednoroczne realizowane w 2022 roku w ramach państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Umowa nr 495 z dnia 18.03.2022 r. w sprawie udzielenia dofinansowania.

  • Kwota dofinansowania: 500 264,41 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 833 774,01 zł
  • Kwota udziału własnego: 333 509,60 zł

Aneks nr 1 z dnia 12.07.2022 r. do umowy nr 495 z dnia 18.03.2022 r.

  • Kwota dofinansowania:  500 264,41 zł
  • Całkowita wartość inwestycji:  928 089,59 zł

Droga gminna nr 105543 L posiada przebieg drogi "Mełgiew I - dr. gm. 105541 L". Planowany do rozbudowy odcinek drogi gminnej nr 105543 L ul. Handlowa o długości 156 mb zlokalizowany jest na trasie połączenia drogi powiatowej nr 2021 L relacji Mełgiew - Kajetanówka oraz drogi gminnej nr 105541 L ul. Ogrodowa. Ulica Handlowa rozpoczyna się od skrzyżowania o czterech wlotach typu rondo, które stanowi połączenie przedmiotowej ulicy - drogi gminnej nr 105543 L i dróg powiatowych nr 2021 L (ul. Partyzancka i ul. 3 go Maja) oraz nr 2023 L (ul. Kościelna).

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu budowy nowej nawierzchni drogi gminnej nr 105543 L w m. Mełgiew, gm. Mełgiew na całym jej odcinku o długości 156 mb. Wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej pozwoli na zabezpieczenie przed degradacją warstwy konstrukcyjnej znajdującej się poniżej. Nowo wykonana nawierzchnia posiada wysokiej jakości parametry szorstkości, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprawie ulegnie również trwałość infrastruktury dzięki zwiększonej odporności na koleinowanie, spękanie i warunki atmosferyczne. Wzrośnie również wytrzymałość na silne chwilowe obciążenie ewentualnym ruchem ciężarowym. Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna zostaną odpowiednio wyprofilowane do wymaganych spadków i rzędnych w przedziale od 0,3% do 3,5 %. W konstrukcji nawierzchni, przyjęto zgodnie z zaleceniami i wytycznymi GDDKiA wyjściowe obciążenie o wartości 115 kN. W procesie projektowym, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych posługiwano się obciążeniem równoważnej osi 100 kN dla ruchu projektowego KR2.

Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m i 6,0 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni, odwodnieniu i ujednoliceniu spadków poprzecznych przyczynią się do zwiększenia nośności przebudowanej drogi, dostosowania jej do kategorii KR-2, skrócenia czasu przejazdu, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji spalin. Wprowadzenie nowego oznakowania pionowego wpłynie na ograniczenie prędkości na przedmiotowym odcinku drogi.

Nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, wykonanie chodników, poboczy, oświetlenia drogowego, odwodnienia, zatok postojowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę estetyki drogi i otoczenia.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Handlowej - drogi gminnej nr 105543 L - w miejscowości Mełgiew, gm. Mełgiew: realizacja nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna) o szerokości 5,0 m na odcinku drogi gminnej oraz szerokości 6,0 m na włączeniu do drogi powiatowej nr 2021 L o łącznej długości 156 mb, prawostronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m o długości 149 mb, obustronny chodnik o szerokości zmiennej: 1,50 m, 2,0 m, 2,20 m o długości: lewostronny 156 mb i prawostronny 7 mb. Odwodnienie całego odcinka drogi za pomocą wpustów ulicznych do studni chłonnych. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z dojściami oraz doświetleniem, budowa kanału technologicznego oraz wydzielonego oświetlenia drogowego - 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Dodatkowo przebudowa wlotu drogi gminnej nr 105543 L z drogą powiatową nr 2021 L oraz skrzyżowania z drogą gminną nr 105541 L ul. Ogrodowa. Realizacja miejsc parkingowych oraz zatoki postojowej, roboty wykończeniowe, dodatkowo wprowadzenie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaż tablicy informacyjnej. Prace realizowane od dnia 01.06.2022 r. do 05.12.2022 r. Odbiór końcowy zadania w dniu 19.12.2022 r.  Realizacja dotyczy rozbudowy ul. Handlowej - drogi gminnej nr 105543 L - w miejscowości Mełgiew, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+156,00.


Stan istniejący:

Roboty ziemne:

Podbudowy:

 

 

Odwodnienie i kanalizacja deszczowa:

Elementy ulic:

Roboty brukarskie:

Nawierzchnie:

Oświetlenie drogowe:

Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Roboty wykończeniowe:

Zakończenie inwestycji:
stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.