Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 lipca 2020r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych
Od 1 stycznia br. roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuca na samorządy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawierane będą przez Urząd Gminy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na świadczenie tych usług. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponosić na rzecz gminy opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nowy system gospodarowania odpadami będzie funkcjonował od 1 lipca 2013r. Do 30 czerwca 2013r mieszkańcy zachowują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Jednak od 1 lipca 2013r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi mieć rozwiązaną indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie i za wymienioną usługę uiścić opłatę na rzecz gminy.

Zamiast umów właściciele  nieruchomości zobowiązani będą do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości złożą pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew przy ul. Partyzanckiej 2.

Właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Mełgiew o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Mełgiew terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za następny miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Formularze deklaracji będą również rozdawane przez sołtysów wraz z nakazami płatniczymi.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany będzie do złożenia deklaracji.

 

Co mnie czeka jako mieszkańca i jak będzie działał system gminny? - więcej w załączniku.
Załącznik.pdf (1.21 MB) Załącznik.pdf

 

 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • Za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczać będą opłatę w wysokości 40,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
  • Za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczać będą opłatę w wysokości 30,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Stawki opłat na terenie naszej gminy zostały uchwalone przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2012 r. (Uchwała Nr XIX/130/12) i będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Termin wniesienia pierwszej opłaty za  miesiąc lipiec 2013 r. upływa 31 lipca 2013 r.

Opłatę za odpady komunalne uiszczana będzie bez wezwania  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mełgiew, przelewem lub wpłatą na konto: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o/Mełgiew 37 8689 0007 3000 0867 2000 0030.

Dotychczasowe opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy maja zawartą umowę z n.w. przedsiębiorcami:
Firma ART-KOM Milejów  64,80 zł za kwartał
Firma EKO-KRAS z Kraśnika 75 zł za kwartał

Ponadto informujemy że sprawa pojemników na odpady komunalne będzie rozwiązana po rozstrzygnięciu przetargu i zostanie przekazana mieszkańcom do wiadomości w miesiącu czerwcu.stopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.