Dzisiaj jest: Czwartek, 09 lipca 2020r. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Gmina Mełgiew

O Gminie

Dla inwestora

Dla interesanta

Info

Ochrona Danych Osobowych

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Startuj z biznesem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:   kraśnickiego, opolskiego oraz świdnickiego.

Zgodnie z §6 dział II Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:
  • 50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn)
Preferowaną grupę docelową stanowią:
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące lub kształcące się.

Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. wsparcie szkoleniowo – doradcze dla wszystkich uczestniczek projektu obejmujące:
a) Diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu – 1 godzina,
b) Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” – 50 godzin,
c) Doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu – min. 2 godziny dla każdego uczestnika.

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 45 osób w kwocie maksymalnie 33 000 zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

3. Wsparcie pomostowe:
a) Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 45 osobom, w kwocie do 500 zł. w formie comiesięcznych transz przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu, które zarejestrują działalność gospodarczą obejmujące:
a) Indywidulne doradztwo – 2 godziny,
b) Szkolenie grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji - 5 godzin.

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 28.07.2014r do 01.08.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu: ,, Startuj z biznesem”  znajdującego się pod adresem:

Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1


W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz  do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty /"Startuj z biznesem"/ dokumenty: http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem/index.php/dokumenty

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.

Biuro projektu  „Startuj z biznesem”
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel.(o81) 470 09 00,
fax.(081) 470 09 30
e- mail: startujzbiznesem@fpcp.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekciestopka
aktulanosci wladze rada komisje referaty biblioteka ops gok galeria kontakt Net line s.c. sms melgiew_facebook youtube youtube
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.