Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

18.01.2013 | Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

18.01.2013 | Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

Gmina Mełgiew, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu "Marka lokalną szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

 

Szczegóły w załączniku:

Wyjaśnienie do SIWZ.pdf (153.91 KB) Wyjaśnienie do SIWZ.pdf

Poprzedni wpis 15.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

realizacja: ibif.pl

Skip to content