Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z terenu gminy Mełgiew do szkół i placówek na terenie Miasta Świdnika.

19.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z terenu gminy Mełgiew do szkół i placówek na terenie Miasta Świdnika.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Gmina w Mełgiew ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki z terenu gminy Mełgiew do szkół i placówek na terenie Miasta Świdnika w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2013r. z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej.

Szczegóły przetargu w załącznikach:
Ogłoszenie przetargu.pdf (78.81 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf
SIWZ.pdf (175.30 KB) SIWZ.pdf
Załącznik nr1 - Formularz ofertowy.doc (52.50 KB) Załącznik nr1 – Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 1.doc (29.00 KB) Załącznik nr2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 1.doc
Załącznik nr3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 2.doc (34.00 KB) Załącznik nr3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 2.doc
Załącznik nr4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (39.00 KB) Załącznik nr4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
Załącznik nr5 - Wykaz robót budowlanych.doc (34.50 KB) Załącznik nr5 – Wykaz usług.doc
Załącznik nr6 - Wykaz pojazdów.doc (31.50 KB) Załącznik nr6 – Wykaz pojazdów.doc
Załącznik nr7 - Zobowiązanie innego podmiotu.doc (28.50 KB) Załącznik nr7 – Zobowiązanie innego podmiotu.doc
Załącznik nr8 - Wykaz części zamówienia.doc (32.00 KB) Załącznik nr8 – Wykaz części zamówienia.doc

Poprzedni wpis 05.09.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim".

realizacja: ibif.pl

Skip to content