Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Czyste powietrze

Cel programu

Dla kogo?

  • Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

  • Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

  • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Gdzie złożyć wniosek?

  • Wnioski o dofinansowanie można składać w Urzędzie Gminy Mełgiew, piętro II, pokój 207 (Ochrona Środowiska),  w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod nr telefonu: (81) 460-57-09.

Więcej informacji do programu

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu “Czyste Powietrze”

Efektywność energetyczna budynków:

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy ze stanem na dzień 30.06.2023 r.
Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Mełgiew 225 183 119 1 938 770,08 zł

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy ze stanem na dzień 31.03.2023r.

Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Mełgiew 209 168 109 1 938 770,08 zł

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy ze stanem na dzień 30.09.2022 r.

Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Mełgiew 182 143 86 1 088 405,27 zł

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy ze stanem na dzień 30.12.2022 r.

Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Mełgiew 195 160 99 1 328 517,79 zł

realizacja: ibif.pl

Skip to content