Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Kontakt

Dane kontaktowe
Urzędu Gminy Mełgiew

Urząd Gminy Mełgiew

ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

NIP: 713-10-96-317

Urząd Gminy Mełgiew

ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

NIP: 712-29-14-532

E-mail

Godziny pracy

poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:15 – 15:15

Nasze adresy stron w Internecie

Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych ePUAP

Należności z tytułu podatków i opłat

Wszystkie należności można wpłacać u sołtysów lub na konto Urzędu Gminy Mełgiew
w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach oddział w Mełgwi

Numery kont bankowych

  • PODATKI:   32 8689 0007 3000 0867 2000 1090
  • ODPADY: 34 8689 0007 3000 0867 2000 0860
  • WODA: 74 8689 0007 3000 0867 2000 1110
  • OPŁATY:   37 8689 0007 3000 0867 2000 0030

Telefony kontaktowe i stanowiska

Biuro Podawcze, Kancelaria

Pokój poziom

001 parter

Sekretariat Wójta
Wioleta Wawszczak

Pokój poziom

100 piętro I

Wójt Gminy
Magdalena Wójcik

Pokój poziom

100 piętro I

Sekretarz Gminy
Anna Dygulska

Pokój poziom

101 piętro I

Inspektor Ochrony Danych Paulina Cimek

Pokój poziom

204 piętro I

Promocja Gminy
Paulina Cimek

Pokój poziom

204 piętro I

Skarbnik Gminy
Agnieszka Kulisz

Pokój poziom

102 piętro I

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Agnieszka Kulisz

Pokój poziom

102 piętro I

Planowanie Przestrzenne
Milena Kubić
Konrad Pucek

Pokój poziom

202 piętro II

Gospodarka lokalowa i gruntami
Weronika Żmuda

Pokój poziom

202 piętro II

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Milena Wybraniec

Pokój poziom

110 piętro I

​Zastępstwo
Aleksandra Kowalska

Pokój poziom

110 piętro I

Zasoby komunalne Monika Łuczyńska

Pokój poziom

200 piętro II

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze" Anna Szumiło

Pokój poziom

105 piętro I

Zamówienia Publiczne Agnieszka Zajączkowska

Pokój poziom

104 piętro I

Rada Gminy
Iwona Wrona

Pokój poziom

103 piętro I

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Iwona Wrona

Pokój poziom

103 piętro I

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Pokój poziom

103 piętro I

Windykacja
Aneta Wierzchowska-Ostańska

Pokój poziom

109 piętro I

Ewidencja Ludności
Dowody Osobiste
Archiwum
Anna Szumiło

Pokój poziom

105 piętro I

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika USC
Edyta Śledź

Pokój poziom

104A piętro I

Kadry i Płace
Edyta Śledź

Pokój poziom

104A piętro I

Księgowość Budżetowa Anna Wróbel
Edyta Kowalczuk

Pokój poziom

108 piętro I

Podatki i Opłaty
- Rejon I
Małgorzata Kołodziejczyk

Pokój poziom

110 piętro I

Oświata, Sport i Zdrowie Mariola Matyjaśkiewicz

Pokój poziom

107 piętro I

realizacja: ibif.pl

Skip to content