Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Infrastruktura

Infrastruktura

Sieć drogowa

W gminie możemy wyróżnić drogi:

  • krajowe
  • powiatowe
  • gminne
  • wewnętrzne

Mają one łączną, długość 182,4 km, to jest: drogi krajowe 1,7 km, drogi powiatowe 59,7 (w tym 4,9 km nieutwardzonych) i gminne 128 km (w tym 5,7 km wewnętrznych, 71,11 km nieutwardzonych wzmocnionych żwirem, żużlem oraz gruntowych 4,0 km). Dróg gminnych bitumicznych jest 47,4 km.

Jeżeli weźmiemy połączenia z innymi gminami to są one realizowane poprzez drogę krajową nr 17 Warszawa-Lublin-Kijów, jak i drogi powiatowe.
Pod względem wszelkich inwestycji, sieć drogowa w gminie Mełgiew jest rozwinięta dość dobrze. Inwestorzy mogą korzystać ze drogi krajowej nr 17,która ułatwia wymianę towarów miedzy gminami, województwami lub krajami.

Sieć kolejowa

W południowej części gminy znajduje się drugorzędna linia kolejowa relacji Warszawa-Lublin-Chełm. W granicach gminy długość tej linii wynosi 9,7 km. Jest ona dwutorowa i zelektryfikowana. Mieszkańcy gminy posiadają jedną stację kolejową (która znajduje się w miejscowości Minkowice) i dwa przystanki kolejowe w Podzamczu i Dominowie.

Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna opiera się głownie na publicznych przewozach autobusowych i prywatnych busach. Kursują one w kierunku Lublina, Świdnika i Milejowa. Mieszkańcy mogą korzystać także z transportu kolejowego.

Telekomunikacja

Gminę Mełgiew obsługują dwie firmy telekomunikacyjne, Telekomunikacja Polska S.A. i Netia Telekom. Centrale tych operatorów zlokalizowane są w miejscowości Mełgiew. W przypadku operatorów telefonii komórkowej na terenie gminy korzystać możemy ze wszystkich dostępnych w Polsce sieci telefonii komórkowej (Orange, Play, Plus, T-Mobile).

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę odbywa się za pomocą wodociągów wiejskich. Na dzień dzisiejszy 90% mieszkańców posiada dostęp do wodociągów wiejskich. Obecnie gmina korzysta z czterech wodociągów grupowych:

  • „Krępiec II” – zasilany z ujęcia podziemnego „Wierzchowiska”
  • „Podzamcze” – zasilany z ujęcia podziemnego w miejscowości Podzamcze
  • „Trzeszkowice” – zasilany z ujęcia podziemnego w miejscowości Trzeszkowice
  • „Jacków” – zasilany z ujęcia podziemnego w miejscowości Jacków
Sieć gazowa i cieplna

Sieć cieplna opiera się wyłącznie na lokalnych kotłowniach lub indywidualnych urządzeniach grzewczych, które zasilane są paliwem stałym lub gazem ziemnym.
Jeżeli chodzi o sieć gazową, to większość miejscowości jest już zgazyfikowana.

Gaz dla potrzeb gminy Mełgiew pobierany jest z dwóch gazociągów: gazociągu relacji Świdnik – Łęczna i gazociągu relacji Świdnik -Krasnzstaw. Główne ciągi sieci gazowej przebiegają wzdłuż dróg i tworzą zamknięty układ pierścieniowy. Miejscowościami, które jeszcze nie posiadają sieci gazowej, są Krzesimów I i Krzesimów II. Natomiast miejscowość Minkowice i Dominów są tylko częściowo zgazyfikowane.

W Gminie Mełgiew funkcjonują jeszcze kotłownie i urządzenia grzewcze, które opalane są paliwem stałym.

Sieć energetyczna

Przez teren gminy przebiegają sieci elektryczne wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia. Na tym terenie znajduje się także 89 napowietrznych stacji transformatorowych i 6 wnętrzowych.

realizacja: ibif.pl

Skip to content