Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ważne telefony, stowarzyszenia, organizacje, grupy wsparcia

Telefony alarmowe i zaufania

Awarie wodociągowe na terenie gminy Mełgiew:

 • pon-pt w godzinach pracy urzędu, zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Szkudzińska: (81) 460-57-12
 • poza godzinami pracy urzędu, awaryjne zgłoszenia przyjmuje Pan Piotr Królik: 505-321-095

Telefony zaufania:

 • Młodzieżowy Telefon Zaufania – tel.: (81) 9288
 • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel.: 800-120-002
 • Pomarańczowa Linia (dla rodziców pijących nastolatków: czynny w godz. 12.00-22.00) – tel.: 800-140-068
 • Policyjny Telefon Zaufania (24h/dobę) – tel.: (81) 535-55-00
 • Duszpasterski Telefon Zaufania – tel.: (81) 534-62-66
 • Całodobowy Telefon Zaufania (MOPR) – tel.: (81) 534-60-60
 • Ogólny Telefon Zaufania – tel.: (81) 744-01-00
 • Specjalistyczna Poradnia Małżeńska i Rodzinna (pon.-pt. godz. 16-18) – tel.: (81) 741-68-53
 • Telefon Zaufania dla Kobiet Ciężarnych – tel.: (81) 534-62-66
 • Telefon Zaufania Rodziny i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych – tel.: (81) 748-23-35
 • Telefon Zaufania dla Niepełnosprawnych (pon.-pt. godz. 9-16) – tel.: (81) 747-98-21
 • Onkologiczny Telefon Zaufania (pon.-pt. godz. 16-17) – tel.: (81) 532-31-09
 • Ruch Obrony Praw Ojca (wt.-czw. godz. 15-19) – tel. (81) 532-78-50

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieje i godnie żyć,
 • działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia,
 • tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej,
 • promocja ekonomii społecznej.

Dane kontaktowe:

Telefon: (81) 467-04-35
📌 Strona: www.modrzew.org
📌 Facebook: facebook.com/modrzew.org

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku

"...cierpienie może być przetworzone nie tylko w sztukę, ale i w życie."
Francine Shapiro

Człowiek od początków swego istnienia spotyka się z sytuacjami kryzysowymi. Są one spowodowane zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami osobistymi. Żyjemy w świecie, gdzie obok wartości pozytywnych występują również negatywne powodujące stan wewnętrznej nierównowagi. Ważne jest, by nie być wtedy zdanym tylko na własne siły.

Jeśli jesteś:
 • członkiem rodziny dotkniętej przemocą domową,
 • członkiem rodziny w kryzysie,
 • osobą przeżywającą trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osobą przeciążoną psychicznie, żyjącą w stanie przewlekłego stresu,
 • osobą chcącą popełnić samobójstwo,
 • ofiarą i świadkiem napadów, gwałtów i innych przestępstw,
Przyjdź do nas! Czekamy na Ciebie!

Prowadzimy działalność:

 • interwencyjną terapeutyczną profilaktyczną

Oferujemy pomoc:

 • psychologiczną pedagogiczną prawną socjalną bytową,
 • możliwość zamieszkania w pokoju interwencyjnym na okres 3 miesięcy.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działają grupy:

 • samopomocowe dla osób znajdujących się w depresji i dla rodzin zastępczych,
 • kobiet doświadczających przemocy,
 • dla sprawców przemocy,
 • profilaktyczne dla młodzieży.

Dane kontaktowe:

realizacja: ibif.pl

Skip to content