Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

21 i 26.07.2016  |  Spotkania  dla osób doświadczających  bądź zagrożonych przemocą domową.

21 i 26.07.2016  |  Spotkania  dla osób doświadczających  bądź zagrożonych przemocą domową.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Mełgiew serdecznie zaprasza osoby doświadczające bądź zagrożone doświadczaniem przemocy w rodzinie na Spotkania psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy bądź zagrożonych występowaniem przemocy domowej, które odbędą się w dniach 21 i 26 lipca 2016r. o godzinie 16 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku przy ul. Kolejowej 5.

Pierwsze spotkanie w dniu 21 lipca 2016r. odbędzie się z udziałem prawnika oraz przedstawiciela policji. Poruszane będą następujące tematy: Prawne aspekty przeciwdziałania i reagowania w przypadku występowania bądź zagrożenia występowaniem przemocy w rodzinie oraz Kim jest sprawca przemocy ?.

Drugie spotkanie w dniu 26 lipca 2016r. dotyczyć będzie Psychologicznych mechanizmów przemocy domowej oraz Skutecznego wychodzenia z uwikłania w przemoc. Zajęcia poprowadzone będą przez psychologa i terapeutę OIK.

Wszystkie chętne osoby prosimy o zapisy osobiste w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub telefonicznie pod numerami telefonów 81 467 00 77 oraz 781651 711

Poprzedni wpis 26.06.2016   |   Festyn Rodzinny -MINI-QUESTING

realizacja: ibif.pl

Skip to content