Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 16 listopada w Gminie uroczyście obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Na uroczystość przybyli: Ksiądz Dziekan Dariusz Moczulewski, Janusz Oleszek – Przewodniczący Rady Gminy, Waldemar Woźniak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Ryszard Podlodowski – Wójt Gminy, Elżbieta Korbus – Zastępca Wójta Gminy, Monika Rycerz – Skarbnik Gminy, Witold Michalczuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Katarzyna Charytanowicz – Kierownika WTZ w Mełgwi, Iwona Jaworska Kierownik OPS w Mełgwi wraz z pracownikami ośrodka i inni uczestnicy, którzy zechcieli wspólnie świętować ten dzień.

„Pragnę złożyć Wszystkim Pracownikom pomocy społecznej życzenia i podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w codzienną pomoc osobom potrzebującym. Dziękuję za dobro i cierpliwość okazaną podopiecznym oraz przekazywaną im wiarę w ludzką życzliwość” mówił Ryszard Podlodowski Wójt Gminy.

Podczas uroczystości wręczono podziękowania m. in. przedstawicielom Sądu Rodzinnego w Świdniku: Renacie Wińskiej – kuratorowi zawodowemu, Katarzynie Radek i Annie Król – kuratorom społecznym oraz pracownikom socjalnym za okazywaną pomoc, wieloletnią współpracę, mającą na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym i rozwiązywanie trudnych spraw rodzinnych tj. Katarzynie Charytanowicz, Witoldowi Michalczuk, Annie Dygulskiej, Elżbiecie Ławnik, Monice Małeckiej, Teresie Paśnik, Weronice Michalczuk, Marzenie Dyzma Gagoł, Milenie Zielińskiej, Magdalenie Skoczylas, Aleksandrze Tylec, Arlenie Opalińskiej, Patrycji Dzwonkowskiej, Iwonie Jaworskiej.

Podczas obchodów Wójt Gminy Mełgiew wyróżnił osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się naszej gminie wręczając odznaczenia „Amicus Vici”. Odznaczenia te otrzymali:

Pani Marzena Dyzma – Gągoł od 15 lat związana z pracą w pomocy społecznej. Stanowisko księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi pełni od 1 października 2001r.

Pan Marek Mrozik członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi. To główny prowadzący mitingi dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu. Pan Marek Mrozik jest osobą bardzo zaangażowaną w udzielanie pomocy również indywidualnie dla osób dotkniętych problemem alkoholu, ludzi, którzy potrzebują wsparcia.

Miłym akcentem uroczystości był występ duetu Joanny Mania i Wojciecha Zwolińskiego, którzy zaprezentowali znane i lubiane utwory polskie oraz zagraniczne. Dziękuję pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowanie poczęstunku – Wójt Gminy Mełgiew.

Więcej zdjęć na facebook

Poprzedni wpis Bezdomni, samotni i bezradni zimą.

realizacja: ibif.pl

Skip to content