Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Praca w formie usług opiekuńczych

Praca w formie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi informuję, że istnieje możliwość podjęcia pracy  w formie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi obejmują m. in. wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację. Osoby zainteresowane powinny spełniać przynajmniej jedną z niżej wymienionych kwalifikacji:

      1. dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta medycznego, pielęgniarki, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej (standard optymalny)  lub ukończone szkolenie dla opiekunów środowiskowych w wymiarze nie niższym niż 60 godzin lekcyjnych (standard minimalny),

      2. udokumentowana praktyka w świadczeniu usług opiekuńczych (w tym wolontarystyczna) odbyta w środowisku zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy, hospicjum.

Wszystkie osoby chętne i zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

telefonicznie: 81 4670 551 lub 663 909 960

osobiście: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew

Poprzedni wpis Trenerze zgłoś swoją drużynę do projektu " Sportbonus Dzieciom"

realizacja: ibif.pl

Skip to content