Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi

Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GMINNY BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MEŁGWI ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew.
2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
•    zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
•    umowy, której stroną jesteście Państwo stroną, a którego dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
1.    Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
2.    Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarza administrator danych, i posiada Pan/Pani prawo:
•    dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z wyłączeniem zastrzeżeń ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i     nie są poddawane profilowaniu.
5.    Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w     przepisach prawa.
6.    Inspektorem Ochrony Danych jest Jacek Siedlec dane do kontaktu: jacek.siedlec@op.pl 
  

Poprzedni wpis Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content