Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wójt Gminy Mełgiew ogłasza konkurs na "Najpiękniejszą ozdobę choinkową"

Wójt Gminy Mełgiew ogłasza konkurs na "Najpiękniejszą ozdobę choinkową"

Celem konkursu jest: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej; stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Konkurs kierowany jest do wszystkich dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych mieszkających na terenie Gminy Mełgiew.
  • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę
  • Ozdoby świąteczne będą zawieszone na gminnej choince.
 
ZADANIE KONKURSOWE:
  • Choinkową ozdobę bożonarodzeniową można wykonać dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, np. materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suszone owoce, papier, itp.).
 
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
  • Prace należy dostarczyć do 20 grudnia 2019 roku, do Biura podawczego Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 001 na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (wymagana obecność rodzica / opiekuna prawnego).
  • Dla każdego uczestnika konkursu przewidziany jest upominek.
  • Udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika i wizerunku uczestnika oraz akceptację Regulaminu konkursów zamieszonego na stronie www.gazetka.melgiew.pl
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych nadesłanych do konkursu prac, a także do ich umieszczenia na choince w Mełgwi oraz wyeksponowania w publikacjach związanych z działalnością Gminy.
  • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na pracach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach powyżej.
Poprzedni wpis Charytatywna Aukcja Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca

realizacja: ibif.pl

Skip to content