Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przedsiębiorco, nie zapomnij o rejestracji w BDO!

Przedsiębiorco, nie zapomnij o rejestracji w BDO!

Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z uruchomieniem kolejnych modułów Bazy, tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Co to jest BDO? 

BDO, tj. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.Przedsiębiorcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do BDO do 31 grudnia 2019 roku. Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), tj. w szczególności przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

 Wielkość firmy jest bez znaczenia – do Rejestru wpisują się również firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają obowiązek prowadzenia ich ewidencji. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane. Rejestr BDO prowadzą marszałkowie województw. Aby uzyskać wpis do BDO, należy złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 lub elektronicznie pod adresem www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00 . Z urzędu marszałek województwa wpisze do rejestru z przedsiębiorcę, który:

  • uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,
  • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Jeżeli nie wiesz, czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji w BDO, możesz to sprawdzić przez wypełnienie ankiety na stronie www.bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji 

Poprzedni wpis Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

realizacja: ibif.pl

Skip to content