Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnym

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

Od 1 lutego 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mełgiew Nr XXII/176/20 z dnia 22 grudnia 2020 r., wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21 zł od jednego mieszkańca.

 

Od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mełgiew Nr XIII/99/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 18 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • 36 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. W związku z nowymi stawkami nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany numer rachunku odbiorcy. Jednocześnie informujemy, iż możliwe jest również dokonywanie wpłat u sołtysów.
 
Poprzedni wpis Informacja dla hodowców drobiu

realizacja: ibif.pl

Skip to content