Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XIV Sesja Rady Gminy

XIV Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad na XIV Sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wita w Mełgwi na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Mełgiew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Mełgiew w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Mełgiew.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mełgiew.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Nowa baza LPRu na terenie Janowic

realizacja: ibif.pl

Skip to content