Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wybory Prezydenckie zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenckie zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu zarządzonym w dniu 12 lipca 2020 r. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz wytyczne dotyczące ponownego zagłosowania w dniu 12 lipca 2020 r. 


Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z 24 czerwca 2020 r. o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości 


Postanowienie Nr 50/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 


Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w gminie Mełgiew Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów przez pełnomocników wyborczych Obwieszczenie Wójta Gminy Mełgiew z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

  

 


INFORMACJE ARCHIWALNE DO WYBORÓW Z 10 MAJA 2020 R.


 

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 


Postanowienie Nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 


Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w celu powołania w gminie Mełgiew obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Mełgiew z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 


Sposoby dokonania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez Urząd Gminy do dnia 10 kwietnia 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

  • w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 Dokumenty należy wysyłać na adres: pkw-061702@pkw.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 460-57-01 lub (81) 460-57-02. 


Załączniki:

Poprzedni wpis Plebiscyt Sołtys Roku 2020

realizacja: ibif.pl

Skip to content