Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 
W dniu 29 kwietnia 2020 roku Rada Gminy Mełgiew podjęła Uchwałę nr XVI/132/20 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Przedsiębiorcy spełniający kryteria zawarte w uchwale, którzy chcą skorzystać z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i w czerwcu są zobowiązani do złożenia informacji oraz formularza stanowiące załączniki do wyżej wymienionej uchwały. Wypełnione dokumenty należy złożyć w kancelarii urzędu, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną – platforma ePUAP.

Tel: (81) 460-57-13, (81) 460-57-17, (81) 460-57-18, (81) 460-57-19

Uchwała wraz z załącznikami, dostępna w BIP: https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=232&p1=szczegoly&p2=1508157

Poprzedni wpis 2 maja – Dzień Flagi

realizacja: ibif.pl

Skip to content