Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 105501L w Józefowie

Oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 105501L w Józefowie


Dnia 8 lipca 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 105501L w m. Józefów.
Na zaproszenie Pani Magdaleny Wójcik – Wójta Gminy Mełgiew, w uroczystości uczestniczyli: Pan Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pani Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Ze strony Gminy Mełgiew otwarcia dokonał również Pan Janusz Oleszek – Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew oraz radni i pracownicy urzędu gminy.Przedmiotowa droga została przebudowana dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Zrealizowana inwestycja jest szczególnie ważna dla mieszkańców Józefowa. Zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci i osób starszych, a także zapewnia lepszą dostępność do świetlicy wiejskiej. Dodatkowo przebudowana droga w sposób istotny służy rolnikom, zapewniając lepszą dostępność do obszarów produkcji rolniczej i dróg wyższej kategorii.

Wszystkim użytkownikom nowej szosy życzymy szerokiej drogi.

Poprzedni wpis Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content