Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Aplikacja publiczna – szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Aplikacja publiczna – szacowanie strat spowodowanych przez suszę

 W związku z wejściem w życie  w dniu 9 czerwca 2020 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  i  sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009) producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o  oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji.Producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku „Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę”.

 


Załączniki :

 

Poprzedni wpis Złote gody – 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego

realizacja: ibif.pl

Skip to content