Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Konkurs – Ekolubelskie 2020

Konkurs – Ekolubelskie 2020

 Zwycięzcy otrzymają tytuł "Lubelski Ekorolnik 2020". Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.Do udziału są zaproszeni rolnicy ekologiczni z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producaentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  • ul. Artura Grottgera 4,
  • 20-029 Lublin

z dopiskiem: "Ekolubelskie 2020".

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszenia:

Poprzedni wpis Złote gody – 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego

realizacja: ibif.pl

Skip to content