Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

 Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wsi Franciszków, ul. Akacjowa 19, 21-007 Mełgiew.

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Prowadzenie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów.

Poprzedni wpis Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

realizacja: ibif.pl

Skip to content