Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Usuwanie azbestu V nabór zgłoszeń – 2021

Usuwanie azbestu V nabór zgłoszeń – 2021


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.


Załącznik:

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków, wymaganych załączników oraz realizacji ww. projektu można uzyskać pod numerem telefonu (81) 460 57 09, stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew: www.melgiew.pl – zakładka: DLA INTERESANTA – OCHRONA ŚRODOWISKA –  USUWAMY AZBEST BEZPŁATNIE, a także na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 wnioskodawcy, proszeni są o składanie wypełnionych zgłoszeń lokalizacji wraz z niezbędnymi załącznikami mailowo, listownie lub osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w UG Mełgiew (parter budynku). Komplet dokumentów powinien być zszyty.

W przypadku konieczności złożenia przez zgłoszeniodawcę wyjaśnień po weryfikacji wniosku, będziemy kontaktować się telefonicznie, w celu umówienia wizyty w wyznaczonym terminie.

Poprzedni wpis Konkurs fotograficzny "W zimowym kadrze"

realizacja: ibif.pl

Skip to content