Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych


Wójt Gminy Mełgiew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku.


Załączniki:

  1.  Zarządzenie nr 30.2021 Wójta Gminy Mełgiew z dnia 10 lutego 2021 r.
  2.  Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
  3.  Zgłoszenie do pracy w komisji
Poprzedni wpis Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

realizacja: ibif.pl

Skip to content