Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXIV Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXIV Sesja Rady Gminy Mełgiew

 Proponowany porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Jacków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.    
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Nowym Krępcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 12. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

realizacja: ibif.pl

Skip to content