Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mełgwi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mełgwi

 Informujemy, że wszystkie odpady zebrane selektywnie:

 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • papier,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • popiół,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki),

można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy  ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi czynnego w każdą środę w godz. 7:15 – 15:15 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).Odpady przekazujemy zgodnie z Regulaminem przekazywania odpadów komunalnych do PSZOK w Mełgwi📌 Pobierz Regulamin PSZOK

Poprzedni wpis Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

realizacja: ibif.pl

Skip to content