Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 Wójt Gminy Mełgiew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku.

  Zarządzenie Wójta nr 59.2021 Ogłoszenie Zgłoszenie kandydata do prac w Komisji Konkursowej Deklaracja udziału w pracach Komisji Konkursowej

Poprzedni wpis Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

realizacja: ibif.pl

Skip to content