Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Raport o stanie Gminy Mełgiew za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Mełgiew za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Mełgiew „Raport o stanie Gminy Mełgiew za 2020 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.Link do raportu o statnie Gminy MełgiewW dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 podczas sesji Rady Gminy Mełgiew zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z poź. zm.).Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1) w gminie do 20 000 mieszkańców, wymagane jest poparcie co najmniej 20 osób.Osoby zgłoszone do debaty będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia, wraz z listą poparcia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 (Sekretariat), do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek), w godz. pracy urzędu (7.15-15.15).Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew
Janusz Zbigniew Oleszek  Zgłoszenie zabrania głosu w debacie wraz z listą poparcia Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszanych do debaty

Poprzedni wpis Komunikat dla rolników ws. opryskiwaczy

realizacja: ibif.pl

Skip to content