Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ostatni termin naboru wniosków o pomoc związaną z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

Ostatni termin naboru wniosków o pomoc związaną z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

🔔 Do 30 czerwca 2021 r. (środa)  producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl). Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.📌 W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Piaskach tel. 81 582 30 51.

Poprzedni wpis Płukanie sieci wodociągowej z osadów – harmonogram

realizacja: ibif.pl

Skip to content