Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXX Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXX Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2021 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mełgiew w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Podzamcze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Janowice i Podzamcze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/169/20 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Nowym Krępcu.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mełgiew.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Komunikat zbiorczy dla odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z Nowego Krępca, Jackowa i Trzeszkowic

realizacja: ibif.pl

Skip to content