Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXII Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 18 października 2021 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2020.
 8. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krępcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krępiec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Mełgwi 10 Skarpetek i ustalenie jego statutu.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Mełgiew.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mełgiew.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Warunkowe dopuszczenie wody z WZZ Dominów

realizacja: ibif.pl

Skip to content