Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXV Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXV Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 111, piętro I).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Mełgiew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mełgiew na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mełgiew na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na rok 2022.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mełgiew.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Przywrócenie jakości wody dla WZZ Trzeszkowice

realizacja: ibif.pl

Skip to content