Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wójt Gminy Mełgiew zaprasza do udziału w komisji konkursowej

Wójt Gminy Mełgiew zaprasza do udziału w komisji konkursowej

Wójt Gminy Mełgiew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.📌 Szczegóły ogłoszenia w BIP

Poprzedni wpis Інформаційна листівка

realizacja: ibif.pl

Skip to content