Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXIX Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXIX Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali sesyjnej (na parterze) Urzędu Gminy Mełgiew.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 30.03.2022 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/279/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mełgiew w roku 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew” i przekazania go do zaopiniowania.
 12. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowo-rzeczowym z wykonania tych zadań.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Zapraszamy na badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED

realizacja: ibif.pl

Skip to content