Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zasady szacowania strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Zasady szacowania strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu należy złożyć do właściwego urzędu gminy wniosek o oszacowanie strat.We wniosku producent rolny powinien wpisać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR.W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (81) 460-57-28 z pracownikiem urzędu gminy w godzinach pracy urzędu poniedziałek 7:00 – 17:00 wtorek – piątek 7:15 – 15:15.📌 Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy
📌 Załącznik nr 1 – Oświadczenie zwierzęta
📌 Załącznik nr 2 – Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich
📌 Załącznik nr 3 – Oświadczenie budynki maszyny
📌 Załącznik nr 4 – Oświadczenie susza
📌 Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego
📌 Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii protokołu

Poprzedni wpis Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB

realizacja: ibif.pl

Skip to content