Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zwrot podatku akcyzowego – II termin naboru

Zwrot podatku akcyzowego – II termin naboru

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mełgiew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:🔸 II nabór w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.📌 Regulamin, załączniki i oświadczenia do naboru dostępne w BIP > Wybierz sprawę do załatwienia > RolnictwoLimit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r., stawka zwrotu podatku akcyzowego, wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.Stosownie do ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w myśl art. 1 „ Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku" zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "olejem napędowym".Jeżeli jest prowadzona hodowla bydła – należy dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o wartości wskaźnika DJP dla bydła w gospodarstwie za 2021 r.
Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie złożyli informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie za rok ubiegły nie dołączają dokumentu do wniosku po raz drugi.Wniosek z wymaganymi załącznikami dostępny jest do pobrania i wypełnienia w budynku Urzędu Gminy Mełgiew, pokój 207, II piętro lub na stronie urzędu w zakładce "Wybierz sprawę do załatwienia > Rolnictwo > Zwrot podatku akcyzowego":📌 Wybierz sprawę do załatwienia > Rolnictwo

Poprzedni wpis Terminy zamknięcia placówek 15 sierpnia 2022 r.

realizacja: ibif.pl

Skip to content