Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Telefony kontaktowe i stanowiska

Telefony kontaktowe i stanowiska

 

Lp.

Stanowisko, pracownik

Pokój
Poziom

Numer telefonu

1

Biuro Podawcze, Kancelaria

 • melgiew@melgiew.pl

001
parter

(81) 460 57 00

2

Sekretariat Wójta

 • Agata Bodzak
 • melgiew@melgiew.pl

100
piętro I

(81) 460 57 01

3

Wójt Gminy

 • Magdalena Wójcik

100
piętro I

4 Sekretarz Gminy

 • Anna Dygulska
 • sekretarz@melgiew.pl

101

piętro I

(81) 460 57 02
5

Inspektor Ochrony Danych

 • Paulina Cimek
 • iod@melgiew.pl
 • inspektor@melgiew.pl

Promocja Gminy

 • Paulina Cimek
 • promocja@melgiew.pl
 • wiescizgminy@melgiew.pl

204

piętro I

(81) 460 57 03
6

Skarbnik Gminy

 • Agnieszka Kulisz
 • skarbnik@melgiew.pl

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Agnieszka Kulisz
 • niepelnosprawnosc@melgiew.pl
102
piętro I
(81) 460 57 04
7

Planowanie Przestrzenne

 • Milena Kubić
 • planowanie@melgiew.pl
202
piętro II
(81) 460 57 05
8

Gospodarka lokalowa i gruntami

 • Weronika Żmuda
 • grunty@melgiew.pl

202
piętro II

(81) 460 57 30

9

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 • Milena Wybraniec
  • zastępstwo Aleksandra Kowalska
 • odpady@melgiew.pl

110
piętro I

(81) 460 57 07

10

Zasoby komunalne

 • Monika Łuczyńska
 • drogi@melgiew.pl

200
piętro II

(81) 460 57 08

11

Inwestycje i rozwój Gminy

 • Edyta Wojciechowska

200 piętro II

(81) 460 57 08

12

Ochrona Środowiska

 • srodowisko@melgiew.pl

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze"

 • Anna Szumiło
 • srodowisko@melgiew.pl

207
piętro II

(81) 460 57 09

13

Zamówienia Publiczne

 • Agnieszka Zajączkowska
 • zamowienia@melgiew.pl
104
piętro I
(81) 460 57 10
14

Rada Gminy

 • Iwona Wrona
 • rada@melgiew.pl

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

 • Iwona Wrona
 • pozytek@melgiew.pl

103
piętro I

(81) 460 57 11

15

Przewodniczący Rady Gminy

 • Janusz Zbigniew Oleszek
 • joleszek@melgiew.pl
16

Windykacja

 • Aneta Wierzchowska-Ostańska
 • windykacja@melgiew.pl

109
piętro I

(81) 460 57 13

17

Ewidencja Ludności
Dowody Osobiste
Archiwum

 • Małgorzata Podolak
 • ewidencja@melgiew.pl

105
piętro I

(81) 460 57 14

18

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika USC

 • Edyta Śledź
 • usc@melgiew.pl

Kadry i Płace

 • Edyta Śledź
 • kadry@melgiew.pl
104A
piętro I
(81) 460 57 15
19

Księgowość Budżetowa

 • Anna Wróbel
 • Edyta Kowalczuk
 • ksiegowosc@melgiew.pl
 • vat@melgiew.pl

108
piętro I

(81) 460 57 16

20

Księgowość Podatkowa

 • Anna Pietrzyk
 • podatki3@melgiew.pl

109
piętro I

(81) 460 57 17

21

Podatki i Opłaty – Rejon II

 • Ewa Matys
 • podatki2@melgiew.pl

110
piętro I

(81) 460 57 18

22

Podatki i Opłaty – Rejon I

 • Małgorzata Kołodziejczyk
 • podatki1@melgiew.pl

110
piętro I

(81) 460 57 19

23

Oświata, Sport i Zdrowie

 • Mariola Matyjaśkiewicz
 • oswiata@melgiew.pl

Analiza i rozliczenia oświatowe

 • Iwona Wójcik-Zagraba
 • analizyaswiaty@melgiew.pl

107
piętro I

(81) 460 57 20

24

Informatyk

 • Maciej Opaliński
 • informatyk@melgiew.pl

206
piętro II

(81) 460 57 21

25

Rolnictwo
Działalność Gospodarcza

 • Anna Zielińska
 • rolnictwo@melgiew.pl

207
piętro II

(81) 460 57 28

26

Fundusze zewnętrzne

 • Marek Młynarczyk
 • projekty@melgiew.pl

201
piętro II

(81) 460 57 31

27 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Tadeusz Kabaciński
 • pelnomocnik@melgiew.pl
 • niejawne@melgiew.pl
204
piętro II
(81) 460 57 32
28

Zarządzanie Kryzysowe

 • Janusz Firosz
 • kryzys@melgiew.pl

Obrona Cywilna, Sprawy Obronne i Wojskowe

 • Janusz Firosz
 • obrona@melgiew.pl
204
piętro II
(81) 460 57 51
29 Fax Urzędu Gminy 100
piętro I
(81) 460 57 90
Poprzedni wpis Film promujący Gminę Mełgiew – I miejsce w konkursie "Mełgiew wita, tu rozlicz PIT-a – II edycja"

realizacja: ibif.pl

Skip to content