Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wydłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wydłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym m. in. wydłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, do 31 października br.

Ponadto przepisami ww. rozporządzenia wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
  2. 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, w terminie do 15 listopada 2022 r.
 Z up. Wojewody Lubelskiego Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
/-/ Barbara Wróbel /podpisano elektronicznie/📌 Aplikacja do składania wniosków https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Poprzedni wpis Obwieszczenie Wójta Gminy Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content