Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP GMINY MEŁGIEW
dla m. FRANCISZKÓW

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP GMINY MEŁGIEW
dla m. FRANCISZKÓW

Od dnia 12 lipca 2023 r. do 01 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 w godz. pracy Urzędu trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP Gminy Mełgiew  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla m. FRANCISZKÓW.

Z Projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2. w godz. pracy Urzędu, tj. pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.15-15.15.

Materiały dot. projketu MPZP dla m. FRANCISZKÓW opublikowane są również na stronie internetowej UG Mełgiew w BIP zakładce Planowanie Przestrzenne (link poniżej);

https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=285&action=details&document_id=1906496

Dyskusja publiczna odbędzie się o godz. 13.00 w dniu 20 lipca  2023 r. w UG Mełgiew sala konferecyjna (I p.)

Uwagi można składać w formie pisemnej do dnia 17 sierpnia 2023 r. pocztą na adres UG Mełgiew lub elektronicznie na adres e-mail: melgiew@melgiew.pl    ePUAP: /urzadgminymelgiew/skrytka

Poprzedni wpis Wybory do izb rolniczych 2023

realizacja: ibif.pl

Skip to content